‘ยาพร้อม ซิกซ์ตี้พลัส’ จบทุกเรื่องยาและสุขภาพผู้สูงอายุในแอพฯ เดียว - didierstyle

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

‘ยาพร้อม ซิกซ์ตี้พลัส’ จบทุกเรื่องยาและสุขภาพผู้สูงอายุในแอพฯ เดียว


ด้วยความมุ่งหวังยกระดับประชาชนสูงอายุให้สามารถเข้าถึงปัจจัยขั้นพื้นฐานด้านสุขภาพได้ง่ายขึ้น ภายหลังจากที่ประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มตัว ล่าสุด อนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ “โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพ เพื่อดูแลส่งเสริมสุขภาพและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ” ระหว่าง แรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ สิริน ฉัตรวิชัย ประธานกรรมการ บริษัท ยาพร้อม จำกัด ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มดูแลสุขภาพแบบครบวงจร โดยมี ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) และ คุณแม่ลี - ดร.ศริญญา สิทธาไชย ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ “ยาพร้อม ซิกซ์ตี้พลัส” เชื่อมโยงการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย ส่งเสริมสังคมไทยรับมือสังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ ณ บริเวณโถงช้ัน 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประธานในพิธีฯ กล่าวว่า ในเวลานี้ประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์ประมาณ 20% แต่อีก 20 ปีข้างหน้า 2576 เราจะเป็นสังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด ประมาณ 20-25% นั่นหมายถึงว่าการเตรียมพร้อมรับมือ ซึ่งต้องขอขอบคุณภาคธุรกิจที่เข้ามาร่วมสนับสนุนสังคมผู้สูงอายุ วันนี้จึงเป็นสัญญาสำคัญว่าภาคธุรกิจนั้นให้ความสำคัญกับสังคมผู้สูงอายุซึ่งแพลตฟอร์มออนไลน์ ยาพร้อม ก็ถือว่าเป็นการเชื่อมโยงนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุนั้นทันเหตุการณ์ ทันท่วงที สอดรับกับสถานการณ์ที่ผู้สูงอายุต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ นวัตกรรมต่างๆ เหล่านี้ยังช่วยให้บุคคลแวดล้อมผู้สูงอายุมีความคล่องตัวในการสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุ จึงต้องขอขอบคุณบริษัท ยาพร้อม จำกัด อีกครั้งที่ผลักดันความร่วมมือทั้งสองหน่วยงานระหว่างยาพร้อม และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ มาบูรณาการกับกรมกิจการผู้สูงอายุ ทำให้เกิดสิ่งดีๆ ต่อผู้สูงอายุในประเทศไทย

แรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กล่าวว่า กรมกิจการผู้สูงอายุมีภารกิจสำคัญคือการดูแลภาพรวมสังคมเกี่ยวกับผู้สูงวัยใน 3 มิติ คือ 1. การเตรียมความพร้อมก่อนจะเป็นผู้สูงวัย ซึ่งการเตรียมความพร้อมที่สำคัญคือ ความพร้อมในด้านสุขภาพ ตามมาด้วย เศรษฐกิจ สังคม และนวัตกรรมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ 2.การสนับสนุนให้ผู้สูงอายุที่มีพลังยังสามารถที่จะมีส่วนร่วมในสังคมได้ และ 3. กลุ่มผู้สูงอายุที่มีความเปราะบาง ได้แก่ ผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพติดบ้าน ติดเตียง ซึ่งผู้สูงอายุกลุ่มนี้ประสบปัญหาการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ ดังนั้นการมีระบบคุ้มครองด้านสุขภาพผู้สูงอายุ ที่ทำให้ผู้สูงอายุที่ไม่จำเป็นต้องออกจากบ้านไปพบแพทย์ เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่กรมต้องทำให้ผู้สูงอายุเหล่านี้ดำรงชีวิตอยู่ในบ้านได้อย่างมีคุณภาพมากที่สุด ความร่วมมือในวันนี้จึงเป็นมิติที่สำคัญมากในพัฒนาแพลตฟอร์ม นวัตกรรมด้านสุขภาวะผู้สูงอายุ พัฒนานวัตกรรมการป้องกันสุขภาวะผู้สูงอายุ พัฒนายกระดับการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงการรักษาและที่สำคัญเรื่องระบบการคุ้มครองทางสังคม ซึ่งท่านปลัดกระทรวงฯ ได้มอบนโยบายไว้ตลอดว่า จะต้องทำให้ผู้สูงอายุที่เปราะบางทุกคนได้เข้าถึงระบบสวัสดิการอย่างทั่วถึงโดยไม่ลำบาก

สิริน ฉัตรวิชัย ประธานกรรมการ บริษัท ยาพร้อม จำกัด กล่าวว่า ยาพร้อมเป็นแพลตฟอร์มเภสัชกรออนไลน์ มุ่งให้ความช่วยเหลือประชาชนให้สามารถเข้าถึงปัจจัยขั้นพื้นฐานด้านสุขภาพได้ง่ายขึ้น ด้วยการครอบคลุมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นที่ต้องการปรึกษาเภสัชกร อาทิ ระบบให้บริการแบบ Real-time ระหว่างเภสัชกรกับคนไข้ทั้งรูปแบบ Chat / Voice / Video เพื่อให้คำปรึกษาแก่ประชาชนที่ต้องการยาที่มีคุณภาพและเข้าถึงง่าย รวมถึงมีการบันทึก OPD Card สำหรับประวัติการรักษา มีระบบรองรับหลายภาษา การร่วมมือกับ กรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นอีกก้าวสำคัญที่จะช่วยให้ยาพร้อมได้มีส่วนช่วยในการดูแลสุขภาพของทุกคน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาในการส่งเสริมการดูแลสุขภาพของผู้สูงวัยอย่างเข้าถึง และเข้าใจ ซึ่งเราหวังว่า ยาพร้อม ซิกซ์ตี้พลัส จะสามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงยาของผู้สูงวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา ประหยัดต้นทุนในการเดินทาง และที่สำคัญลดการเจ็บป่วยหนักของผู้สูงวัย ลดปัญหาที่จะตามมาทั้งด้านสาธารณสุข สังคมและเศรษฐกิจในระยะยาวได้”


สำหรับฟีเจอร์ใหม่ในแพลตฟอร์ม “ยาพร้อม ซิกซ์ตี้พลัส” เป็นช่องทางให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว และมีความปลอดภัย ซึ่งยาพร้อมมีเครือข่ายผู้ให้บริการครอบคลุมร้านขายยากว่า 650 แห่ง ผ่านเภสัชกรมืออาชีพ มีพาร์ทเนอร์ผู้ให้บริการการขนส่งที่พร้อมจัดส่งเวชภัณฑ์ และเวชสำอางค์ภายใน 1 ชั่วโมง เป็นการเชื่อมโยงผู้สูงวัย เข้าถึงยา ปรึกษาเภสัชกรแบบออนไลน์และดูแลอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น โรคประจำตัวและโรคเรื้อรังอย่างทันท่วงที ซึ่งผู้ป่วยที่ได้รับคำปรึกษารวมถึงแพทย์เฉพาะทาง สามารถจองคิวปรึกษาและรับใบสั่งยาได้ทันที ผ่านเภสัชกรมืออาชีพ ซึ่งสะดวกกับผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังที่ต้องการเติมยาตามใบสั่งแพทย์

นอกจากนี้ยังมีบริการปรึกษานักกายภาพบำบัด นักโภชนาการ เพื่อให้การดูแลสุขภาพอย่างครบวงจร บริการ Care Taker Matching : พบผู้ดูแลผู้สูงอายุ ที่เปรียบเสมือนมีผู้ดูแลส่วนบุคคลที่จะคอยติดตามสุขภาพผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงยาและการให้คำปรึกษาเบื้องต้นได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมมากที่สุด

ปรึกษาเภสัชกรออนไลน์เมื่อมีอาการเจ็บป่วยฟรี กับแพลตฟอร์มยาพร้อม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Line ID @yaphrom หรือ www.yaphrom.co.th โทร. 02-115-1613 และ 083- 011-5740 รวมถึงสามารถรับยาจากเภสัชกรที่ร้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียง หรือบริการจัดส่ง​ ตลอดจนการค้นหาร้านยาผ่านแพลตฟอร์ม เช็คสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อผ่านเภสัชกรมืออาชีพ และร้านขายยาแบรนด์ดังที่ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์อีกมากมายเสมือนมีร้านขายยาในมือถือคุณได้แล้ววันนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Pages