เชิญชมนิทรรศการ ‘แสงแห่งพระปณิธาน เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ส่องสว่างกลางใจไทยทั่วหล้า’ - didierstyle

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

เชิญชมนิทรรศการ ‘แสงแห่งพระปณิธาน เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ส่องสว่างกลางใจไทยทั่วหล้า’ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดนิทรรศการ “แสงแห่งพระปณิธาน เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ส่องสว่างกลางใจไทยทั่วหล้า” พร้อมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเจริญพระชันษา 66 ปี ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 โดยมีสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หน่วยงานคณะต่างๆ และประชาชนเข้าร่วมในพิธี ณ ชั้น 1 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง เพื่อร่วมพร้อมใจกันแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงพระเมตตาห่วงใยต่อสุขภาพอนามัยคนไทยตลอดมากว่า 4 ทศวรรษ ด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการด้วยพระวิริยอุตสาหะ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนบนผืนแผ่นดินไทย

 

ภายในงานบรรยากาศอบอวลไปด้วยรอยยิ้มแห่งความจงรักภักดี โดยมี ก้อง ปิยะ เศวตพิกุล ,ป้าแจ๋ว ยุทธนา ลอพันธุ์ไพบูลย์, โบ๊ท ธารา ทิพา, ป๊อบ ธัชทร ทรัพย์อนันต์ ร่วมลงนามถวายพระพร พร้อมชมงานนิทรรศการ“แสงแห่งพระปณิธาน เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ส่องสว่างกลางใจไทยทั่วหล้า” ต่างปลื้มปีติในพระปรีชาสามารถในทุกด้านของพระองค์ สานต่อเป็นสายธารน้ำใจ พลังใจมอบให้คนไทยทุกคนเสมอมา


นิทรรศการ “แสงแห่งพระปณิธาน เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ส่องสว่างกลางใจไทยทั่วหล้า” จัดแสดงอยู่ ณ ชั้น 1 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง แจ้งวัฒนะ ซอย 5 เขตหลักสี่ เพื่อเปิดให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้ร่วมลงนามถวายพระพรแสดงความจงรักภักดี พร้อมทั้งเผยแพร่พระปรีชาสามารถผ่านนิทรรศการภาพพระกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระดำริ เพื่อให้พสกนิกรได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ สร้างแรงบันดาลใจในการร่วมสืบสานพระปณิธานที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการด้วยพระวิริยะอุตสาหะและเพื่อเชิดชูพระเกียรติคุณ ที่ทรงน้อมนำสืบสานแนวพระราชดำริและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อันก่อกำเนิดเป็นแสงแห่งพระปณิธานอันแน่วแน่

และทรงปฏิบัติพระภารกิจทางด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการแพทย์และการสาธารณสุขมาอย่างยาวนาน ทรงมุ่งมั่นศึกษาค้นคว้าวิจัยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อนำมาบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ยังประโยชน์ก่อให้เกิดผลงานเชิงประจักษ์ เพื่อการพัฒนาประเทศชาติและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎร ทรงก่อตั้งมูลนิธิจุฬาภรณ์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์ และมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ โดยได้พระราชทานแนวพระนโยบายให้นำนวัตกรรมองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาการขั้นสูงมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการแพทย์และการรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน


ทั้งนี้ การจัดแสดงนิทรรศการภาพพระกรณียกิจ “แสงแห่งพระปณิธาน เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ส่องสว่างกลางใจไทยทั่วหล้า” เปิดให้ประชาชนได้ร่วมชื่นชมพระปรีชาสามารถตั้งแต่วันนี้ จนถึงเดือนกันยายน 2566 โดยแบ่งออกเป็น 3 โซน

โซนที่ 1 : “แสงแห่งพระปณิธาน เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์” จัดแสดงพระรูปเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมถวายความเคารพ ถวายแจกันดอกไม้ และร่วมลงนามถวายพระพร

โซนที่ 2 : “แสงแรกแห่งพระปณิธาน” จัดแสดงภาพพระประวัติที่เป็นแสงสะท้อนความทรงจำตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ และภาพพระกรณียกิจจากการตามเสด็จพระบิดาและพระมารดาทรงงานตามท้องถิ่นทุรกันดาร

โซนที่ 3 : “แสงแห่งพระปณิธาน ส่องสว่างกลางใจไทยทั่วหล้า” จัดแสดงภาพพระกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระดำริ 6 ด้าน ประกอบด้วย

1 : แสงสว่างแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้

2 : แสงนำทางแห่งการสร้างอนาคต สร้างสถาบันการศึกษาโดยใช้การวิจัยนำ

3 : แสงแห่งพระปณิธาน เจ้าฟ้าในดวงใจของผู้ป่วยโรคมะเร็ง

4 : สายธารพระเมตตา สร้างการแพทย์ไทยก้าวหน้าเป็นแสงส่องความหวังเพื่อชีวิตผู้ป่วยนับล้าน

5 : แสงแห่งพระกรุณาธิคุณเพื่อการสาธารณสุขไทยและพระเมตตาปกแผ่สู่สรรพสัตว์

6 : แสงแห่งพระปณิธาน นำศิลป์ทรงสร้างสรรค์สู่การช่วยเหลือราษฎร


นอกจากนี้ภายในงานได้จัดกิจกรรมสานพระปณิธานรวมพลังทำดีถวายเป็นพระกุศลฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติฯ เพื่อร่วมสร้างแรงบันดาลใจในการสืบสานพระปณิธานที่พระองค์ทรงงานหนัก และทรงห่วงใยต่อสุขภาพอนามัยของราษฎรที่ยากลำบาก เพื่อให้บุคลากรจากหน่วยงานในพระดำริและพสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้ร่วมทำความดีถวายเป็นพระกุศลฯ อาทิ กิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย บริจาคดวงตากับศูนย์เทคโนโลยีจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ร่วมกับสภากาชาดไทย บริจาคอวัยวะกับศูนย์รับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดบริการออกหน่วยตรวจสุขภาพประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจากศูนย์การรักษาต่าง ๆ ของโรงพยาบาจุฬาภรณ์ อาทิ ตรวจสุขภาพตา, ตรวจโปรตีนในปัสสาวะคัดกรองภาวะเสี่ยงโรคไต, ตรวจไวรัสตับอักเสบ, ฉีดวัคซีนโควิดไฟเซอร์นอกจากนี้ยังเปิดรับบริจาคถุงผ้าใหม่/ถุงกระดาษเพื่อให้ผู้ป่วยใส่ยากลับบ้าน บริจาคสมทบทุนโครงการพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์เพื่อโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 400 เตียง พร้อมทั้งเลือกชมและช้อปได้บุญกับผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิในพระดำริ อาทิ ผลิตภัณฑ์จากภาพวาดฝีพระหัตถ์ฯ สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ และมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เซรามิกฝีมือชาวบ้านหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ทับทิมสยาม 04 สมุนไพรทับทิมสยาม 05

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Pages