กองทัพไทย ส่งกำลังพล 273 นาย ผลัด 4 ปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพที่ ‘เซาท์ซูดาน’ - didierstyle

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566

กองทัพไทย ส่งกำลังพล 273 นาย ผลัด 4 ปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพที่ ‘เซาท์ซูดาน’


กองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธีส่งและรับกำลังพล กองร้อยทหารช่าง เฉพาะกิจไทย/เซาท์ซูดาน ผลัดที่ 3 และ ผลัดที่ 4ไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน (UNMISS)


เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีส่งกำลังพล กองร้อยทหารช่าง เฉพาะกิจไทย/เซาท์ซูดาน ผลัดที่ 4 ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ซึ่งการส่งกำลังพลฯ ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการผลัดเปลี่ยนกำลังระหว่าง กำลังพล กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย/เซาท์ซูดาน ผลัดที่ 3 จำนวน 273 นาย ซึ่งเดินทางไปปฏิบัติภารกิจ ตั้งแต่เดือน เมษายน 2565 จนถึงปัจจุบัน รวมเป็นเวลา 1 ปี 3 เดือน กับกำลังพล กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย/เซาท์ซูดาน ผลัดที่ 4 จำนวน 273 นาย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ ซึ่งเป็นไปตามพันธกรณีที่มีต่อสหประชาชาติ


โดยกำลังพล กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย/เซาท์ซูดาน ผลัดที่ 4 ทุกนายได้รับการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย โดยได้เข้ารับการกักกันเพื่อตรวจคัดกรอง ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ จังหวัดนนทบุรี เป็นระยะเวลา 3 วันและเพื่อรับการตรวจสิ่งของติดตัวและสิ่งของบรรทุกไปกับเครื่องบินตามข้อกำหนดของสหประชาชาติ โดยกำหนดให้มีการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ และออกหนังสือรับรองให้กับกำลังพลทุกนาย ที่มีผลการตรวจระบุว่าปลอดการติดเชื้อ ก่อนการเดินทาง 72 ชั่วโมง ซึ่งได้ออกเดินทางโดยอากาศยานเช่าเหมาลำของสหประชาชาติ ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อเดินทางไปยังท่าอากาศยานเมืองจูบา ซึ่งเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน และปฏิบัติตามกรรมวิธีการเข้าเมือง เพื่อเข้าในพื้นที่ของสหประชาชาติ พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจต่อไป


และในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 10.30 น. พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีรับกำลังพล กองร้อยทหารช่าง เฉพาะกิจไทย/เซาท์ซูดาน ผลัดที่ 3 ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ซึ่งกำลังพลฯ ดังกล่าวได้เดินทางกลับประเทศไทย โดยเครื่องบินเช่าเหมาลำขององค์การสหประชาชาติ และได้ผ่านการตรวจคัดกรองโรคมาลาเรีย ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ก่อนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาต่อไป

ทั้งนี้ในห้วงเวลาที่ผ่านมา กองกำลัง กองร้อยทหารช่างของไทย ได้รับการยอมรับจากสหประชาชาติและองค์การต่าง ๆ ในความเป็นมืออาชีพ โดยเฉพาะคุณสมบัติพิเศษที่ไม่สามารถหาได้จากชาติใด ๆ ได้แก่ การปฏิบัติงานทางการช่างที่มีประสิทธิภาพ ที่ได้รับการมอบหมายจากฝ่ายวิศวกรรมประจำภารกิจ ตลอดจนการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาพัฒนาเพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืน ให้แก่ประชาชนชาวสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน ควบคู่ไปกับการปฏิบัติภารกิจทางยุทธวิธี ดังนั้น กองกำลังของไทย จึงได้รับการพิจารณาจากสหประชาชาติ ตามพันธกรณีให้เข้าร่วมการปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นบทบาท เกียรติภูมิ และความภาคภูมิใจของประเทศไทยในเวทีโลก รวมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้กับกำลังพลของกองทัพไทยในการปฏิบัติงานร่วมกับกองกำลังชาติต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาศักยภาพของกำลังพลและยุทโธปกรณ์ไปสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากลต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Pages