CPOT LAMPHUN จัดกิจกรรม Road Show งานแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย จ.ลำพูน - didierstyle

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

CPOT LAMPHUN จัดกิจกรรม Road Show งานแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย จ.ลำพูนนายธวัชชัย อุบลพิทักษ์ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน
กล่าวว่า จังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นทั้งในด้านประเพณีวัฒนธรรม องค์ความรู้ภูมิปัญญา ตลอดจนความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยอง ไทลื้อ ไทยวน กะเหรี่ยง และชาวมอญ ที่กระจายอยู่ในพื้นที่ทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดลำพูน ทำให้จังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีทุนทางวัฒนธรรมเข้มแข็งในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย อาหารการกิน วัดวาอารามสถาปัตยกรรม ตลอดจนประเพณีท้องถิ่น และทุนวัฒนธรรมดังกล่าวเหล่านี้ยังคงมีการสืบทอดรักษา และประยุกต์ใช้เพื่อการยังชีพโดยลูกหลานชาวลำพูนในปัจจุบัน

จังหวัดลำพูนโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนจึงได้จัดกิจกรรม : ลำพูนเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ สู่เศรษฐกิจสรรสร้าง สู่ความมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยกิจกรรม ROAD SHOW งานแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยจังหวัดลำพูน พ.ศ. ๒๕๖๖ (Lamphun Cultural Product of Thailand Fair 2023) เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าว


กำหนดการจัดกิจกรรม : ในโครงการนี้มีการจัด ROAD SHOW เป็นจำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งแรกจัดขึ้นในจังหวัดลำพูน ณ ศูนย์การค้าแจ่มฟ้า ช้อปปิ้งมอลล์ ในวันที่ 29-30 เมษายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่าน และในครั้งที่ 2 นี้ จัดขึ้น ณ ศูนย์การค้า เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 แขวงสวนหลวงกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 22-24 พฤษภาคม พ.ศ.2566


ภายในงานพบกับ การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยจังหวัดลำพูน (CPOT LAMPHUN) ของทั้ง 8 อำเภอ, การสาธิตผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น, การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น, การจัดแสดงนิทรรศการยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยจังหวัดลำพูน (Exhibition of Lamphun Cultural Product Development Project) และกิจกรรมนาทีทองส่งเสริมการขายอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Pages