GISTDA เผยข้อมูลดาวเทียว Suomi NPP พบจุดความร้อนไทยลดลงกว่าครึ่ง คาดเกิดจากมาตรการห้ามเผา - didierstyle

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

GISTDA เผยข้อมูลดาวเทียว Suomi NPP พบจุดความร้อนไทยลดลงกว่าครึ่ง คาดเกิดจากมาตรการห้ามเผาGISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของระบบเวียร์ (VIIRS) ไทยพบจุดความร้อนวานนี้ (16 ก.พ. 2566) ลดลงจากเดิมเหลือเพียง 461 จุด คาดว่าเป็นผลมาจากมาตรการห้ามเผาเด็ดขาดใน 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยส่วนใหญ่ได้ประกาศไว้เป็นช่วงระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 ในขณะที่จุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้านอย่างสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ยังคงครองอันดับหนึ่งอยู่ที่ 3,768 จุด (มากกว่าวานก่อน), กัมพูชา 1,879 จุด , สปป.ลาว 432 จุด, เวียดนาม 135 จุด และมาเลเซีย 23 จุด

สำหรับจุดความร้อนในประเทศไทยส่วนใหญ่สูงสุดยังคงพบในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 176 จุด ป่าสงวนแห่งชาติ 140 จุด พื้นที่เกษตร 57 จุด พื้นที่เขต สปก. 45 จุด ชุมชนและอื่นๆ 40 จุด และริมทางหลวง 3 จุด จังหวัดที่พบจุดความร้อนมากที่สุดคือ #แม่ฮ่องสอน 48 จุด , #น่าน 46 จุด และ #ชัยภูมิ 45 จุด ตามลำดับ จากภาพแสดงให้เห็นว่า จุดความร้อนลดลงอย่างมาก

คุณภาพอากาศภาคเหนือวันนี้ดีขึ้นมากอย่างเห็นได้ชัด ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นผลจากมาตรการห้ามเผา ประกอบกับบางพื้นที่มีฝนตกลงมาทำให้เกิดการชะล้างฝุ่นละออง PM 2.5 ลงไปได้บ้าง ซึ่งเมื่อดูจากแอปพลิเคชัน “เช็คฝุ่น” ก็สอดคล้องกันกับลักษณะอากาศดังกล่าว โดยวันนี้ค่าคุณภาพอากาศ (เฉพาะ PM2.5) อยู่ในระดับดี แต่อย่างไรก็ตาม ก่อนออกจากบ้านควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเพื่อป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจที่อาจจะตามมา

ทั้งนี้ สถานการณ์การจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านอาจส่งผลให้เกิด PM 2.5 ได้ในพื้นที่บริเวณชายแดน เนื่องจากได้รับอิทธิพจากประแสลมที่จะพัดผ่านเข้ามา ปัญหาไฟป่าหมอกควัน ส่งผลกระทบให้กับระบบต่างๆ ของประเทศมาโดยตลอด โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ดังนั้น ในอนาคตอันใกล้นี้ ประเทศไทยกำลังจะได้ใช้ระบบ THEOS-2 อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่ง 1 ในภารกิจสำคัญของระบบนี้ คือการสำรวจ วิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น ได้อย่างทันท่วงทีและแม่นยำ เพื่อการสนับสนุนข้อมูลสำคัญให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลไปใช้วางแผน ป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ GISTDA ยังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://fire.gistda.or.th

#จิสด้า #gistda #ไฟป่า #หมอกควัน #คุณภาพชีวิต #วิเคราะห์ข้อมูล #มลพิษทางอากาศ #จุดความร้อน #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Pages