‘กาดพาเยาว์ คราฟท์’ ส่งความสุข 3 วัย สืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมการละเล่นท้องถิ่น - didierstyle

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

‘กาดพาเยาว์ คราฟท์’ ส่งความสุข 3 วัย สืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมการละเล่นท้องถิ่นนายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเปิดงาน "กาดพาเยาว์ คราฟท์ " ณ ลานเอนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยา โดยเครือข่ายธุรกิจบิสคลับจังหวัดพะเยา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงพาณิชย์ เป็นศูนย์กลางกาดพาเยาว์ คราฟท์ เป็นตลาดนัดใหม่ที่ ทาง MOC BizClub จังหวัดพะเยา ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา ภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างการจดจำภาพลักษณ์ที่แตกต่างช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ควบคู่กับการเรียนรู้และสืบสานอัตลักษณ์ของชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมการละเล่นท้องถิ่น สร้างการมีส่วนร่วมของเด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ ลดช่องว่างระหว่างวัย และกระชับความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว และสร้างความตระหนักในการช่วยลดมลภาวะ ลดมลพิษ ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 

โดยจะจำหน่ายสินค้าทุกวันอังคาร ตั้งแต่เวลา 15.00 – 20.00 น.มีจำหน่ายสินค้า ชนิดต่างๆ การละเลินเดินกะลา เล่นไม้โกงกาง ขี่ม้าก้านกล้วย เล่นปืนก้านกล้วย รูบิค ตัวต่อ และชมร้านค้า

สำหรับกาดพาเยาว์ คราฟท์ มุ่งมั่นที่จะเป็น กาดที่พาผู้ใหญ่ได้หวนระลึก ถึงวัยเด็กอีกครั้ง เป็นกาด ที่เด็กๆ จะได้เรียนรู้ว่าสมัยก่อน ตายาย พ่อแม่ เที่ยวเล่นกันแบบไหน เป็นกาดที่คุณจะเข้าใจว่าเด็กสมัยนี้เขาเล่นอะไรยังไง เป็นกาดที่ ช่วยลดช่องว่างระหว่างวัย และทำให้คน 3 วัย เด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงวัย มีความสุขร่วมกันไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Pages