เฟ้นหากลุ่มสตรีร่วมสืบสานการทอผ้า ต่อยอดภูมิปัญญา สร้างอาชีพ-สร้างรายได้ในชุมชน - didierstyle

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

เฟ้นหากลุ่มสตรีร่วมสืบสานการทอผ้า ต่อยอดภูมิปัญญา สร้างอาชีพ-สร้างรายได้ในชุมชนชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนนทบุรี จับมือ พช.นนทบุรี ค้นหากลุ่มสตรีร่วมสืบสานการทอผ้า ต่อยอดภูมิปัญญา สร้างอาชีพ สร้างรายได้ในชุมชน

นางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการทอผ้า และเยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มสตรี การประชุมครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูนนทวีรวัฒน์ เจ้าคณะตำบลมหาสวัสดิ์ เจ้าอาวาสวัดโคนอนมหาสวัสดิ์ เข้าร่วมให้คำปรึกษาในการประชุม มีนางระวีพรรณ แก้วเพียงเพ็ญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นางสาวรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี อาจารย์ณกรณ์ ตั้งหลัก ที่ปรึกษากรมหม่อนไหม ปลัดอำเภอบางกรวย

ผู้อำนวยการกลุ่มงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี พัฒนาการอำเภอบางกรวย ทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย นางเยาวภา มากมูล ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล (กพสต.) และคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลมหาสวัสดิ์ สตรีที่อาสาสมัครร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การทอผ้า และการก่อตั้งกลุ่มทอผ้า ร่วมประชุมด้วย ณ ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน วัดโคนอนมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย


สืบเนื่องจากประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนนทบุรี ได้กำหนดส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้เกิดการทอผ้าในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเพื่อเผยแพร่ลวดลายที่เป็นอัตลักษณ์ มีความหมาย สามารถ ถ่ายทอดความเป็นวิถีชีวิตของคนนนทบุรี ลงในลวดลายและสีของผ้า จึงได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ค้นหากลุ่มสตรีที่มีความพร้อมในการทอผ้า เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการทอผ้า ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย ร่วมค้นหา โดยมีสตรีตำบลมหาสวัสดิ์เป็นกลุ่มสตรีกลุ่มแรกของจังหวัดนนทบุรี ที่ต้องการเรียนรู้เรื่องการทอผ้าลวดลายประจำจังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กลุ่มสตรีในพื้นที่ตำบลและพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการทอผ้าให้กับกลุ่มสตรีที่สนใจเรียนรู้

ในการหารือในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก วัดโคนอนมหาสวัสดิ์ในการใช้สถานที่วัดเป็นสถานที่ดำเนินการกิจกรนมของกลุ่ม และมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการทอผ้าจำนวน 15 ราย โดยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์การทอผ้า (กี่ และอุปกรณ์) จากชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนนทบุรี และการขอรับงบประมาณการอบรมจากงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนนทบุรี เพื่อซึ่งจะได้กำหนดถ่ายทอดและการเรียนรู้ต่อไปไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Pages