อบต.บ่อวิน เปิดรับสมัคร อปพร. ประจำปี 2566 เป็นกำลังเสริมในการป้องกันภัย สส. - didierstyle

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

อบต.บ่อวิน เปิดรับสมัคร อปพร. ประจำปี 2566 เป็นกำลังเสริมในการป้องกันภัย สส.18 กุมภาพันธ์ 2566 ที่อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ นายกอบต.บ่อวินและ ผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินเป็นประธานในพิธี เปิดการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน’ประจำปี 2566 โดยมีนาย บรรพต อุดมศักดิ์ รองนายก อบต.บ่อวิน รองผู้อำนวยศูนย์ ฯนายเกษมสิทธิ์ หมื่นธนพงษ์ รองนายก อบต.บ่อวิน พร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกเข้าร่วมในพิธีเปิด

ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบัน มีเหตุการณ์ภัยธรรมชาติที่เป็นอันตรายสร้างความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เกิดขึ้นโดยไม่สามารถป้องกันได้อยู่เสมอ ซึ่งไม่อาจคาดเดาได้ว่าจะมีภัยอะไรเกิดขึ้นอีกในอนาคต กระทรวงมหาดไทยจึงกำหนดให้มีการเตรียมความพร้อมด้านการช่วยเหลือประชาชน โดยให้องค์รปกคองส่วนท้องถิ่นจัดตรียมวัสอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และกำลังบุคลากรปฏิบัติงานป้องกันภัย เป็นประชาชอาสาสมัครในพื้นที่ มีความคุ้นเคยกับภาพพื้นที่


ซึ่งเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ้ายพลเรือนจังหวัดชลบุรีแล้ว จึงได้กำหนดโครงการฝีกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กระทรวงมหาดไทย ในการเพิ่มจำนวนสมาชิก อปพร. ให้ได้ตาม เป้าหมาย กระจายครอบคลุมในทุกพื้นที่ พร้อมเรียกใช้ได้ในทันทีเมื่อเกิดภัย เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ ถึงสาธารณภัยต่างๆ สามารถนำความรู้ ไปใช้ปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้สอดคล้องและเหมาะสม

พร้อมทั้งสามารถ ช่วยเหลือป้องกันการเกิดอัคคีภัยเบื้องต้นได้ เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง สามารถปฏิบัติภารกิจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม และเป็นกำลังเสริมในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ในการฝึกอบรมมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 63 คน และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง เทศบาลเมืองหนองปรือ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง และ สถานีตำรวจภูธรบ่อวินไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Pages