ไทยพร้อมจัดแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติครั้งแรก เสริมสร้างพัฒนาการพร้อมเข้าสู่ยุคสังคม 5.0 - didierstyle

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566

ไทยพร้อมจัดแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติครั้งแรก เสริมสร้างพัฒนาการพร้อมเข้าสู่ยุคสังคม 5.0
ประเทศไทยประกาศเปิดตัวการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ 2566 (INTERNATIONAL YOUTH BASKETBALL CHAMPIONSHIP 2023) ซึ่งจะจัดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 8-11 เมษายน 2566 โดยกลุ่มผู้ปกครองนักกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนไทย และได้รับความร่วมมือจากโกลบอล ฮูปส์ อีลีท โปรแกรม จากสิงคโปร์ พร้อมการสนับสนุนอย่างดีจากกระทรวงศึกษาธิการ สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย และโรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจ กรุงเทพ เพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลระดับสากลให้กับเยาวชนจากประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก ด้วยสนามแข่งขันบาสเกตบอลมาตรฐานระดับโลกและการต้อนรับแขกผู้มาเยือนที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย อีกทั้ง ยังช่วยเสริมสร้างพัฒนาการเยาวชนในเชิงบวกและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ยุคสังคม 5.0


นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน เพื่อช่วยให้เด็กพัฒนาความสามารถและศักยภาพได้อย่างเต็มที่ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและมีความรู้รอบด้านในอนาคต พ่อแม่และครู ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้และ การพัฒนาจึงจำเป็นต้องสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กในทุกมิติอย่างครบถ้วน การศึกษาแบบองค์รวม (Holistic Education) ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างพัฒนาการ และกระตุ้นการมีส่วนร่วม ของผู้เรียนในทุกด้าน ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ คุณธรรมจริยธรรม จิตใจ และจิตวิญญาณอย่างเหมาะสม จึงเป็นส่วนสำคัญในการช่วยเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นต่างๆ และบรรลุผลสำเร็จได้ด้วยการสนับสนุนให้เยาวชนไทยมีส่วนร่วมในการเล่นกีฬาต่างๆ

“เรากำลังเข้าสู่ยุคใหม่ หรือที่เรียกว่า ยุคสังคม 5.0 ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาสังคม ได้โดยใช้นวัตกรรมที่เกิดขึ้นในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ระบบการศึกษาในยุคสังคม 5.0 คือการศึกษาสำหรับโลกอนาคต ซึ่งมุ่งเน้นที่ตัวบุคคลมากกว่าเทคโนโลยี จึงต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและการศึกษาแบบองค์รวมเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับผู้เรียน และสามารถรับมือได้กับปัญหาและอยู่รอดในทุกวิกฤต เติบโตไปกับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ รวมทั้งเสริมสร้างทักษะชีวิตนอกเหนือจากทักษะด้านดิจิทัล

การแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ 2566 เป็นโครงการที่ดีเยี่ยมที่จะช่วยประสานความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนไทยและนานาชาติที่เข้าร่วมการแข่งขันให้แน่นแฟ้น ทั้งยังเปิดโอกาส ให้เยาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ผู้ปกครอง และผู้ติดตามได้ท่องเที่ยวประเทศไทย พบเจอเพื่อนใหม่ เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมใหม่ มีส่วนร่วมในประเพณีท้องถิ่น อาทิ เทศกาลสงกรานต์ หรือ เทศกาลสาดน้ำในเดือนเมษายน” นายภูมิสรรค์ กล่าว


นายนิพนธ์ ชวลิตมณเฑียร นายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมฯ มุ่งมั่นในการจัดให้มีโปรแกรมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลสำหรับผู้มีใจรักกีฬาประเภทนี้อย่างต่อเนื่อง ทั้งประเภทสมัครเล่นและอาชีพ เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ และสนับสนุนให้เยาวชนไทยเล่นกีฬาเพื่อเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและจิตใจ ตลอดจนทักษะการเข้าสังคม ทั้งยังส่งเสริมพรสวรรค์ด้านกีฬาเพื่อเพิ่มพูนความสามารถและศักยภาพอย่างเต็มที่ โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลทั้งในระดับจังหวัด ภูมิภาค และประเทศ พร้อมทั้งผลักดันไปสู่เส้นทางนักกีฬาอาชีพ

“ผมเชื่อว่าการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ 2566 จะเข้มข้นอย่างแน่นอน เพราะมีทีมจากหลายประเทศเข้าร่วมแข่งขันนอกเหนือจากทีมจากประเทศไทย การแข่งขันกับคู่ต่อสู้ที่มีกลยุทธ์และวิธีการเล่นที่แตกต่างนั้นนับได้ว่าเป็นการท้าทายความสามารถของผู้เล่นเพื่อแก้เกม พัฒนาฝีมือและสร้างโอกาสนำพาไปสู่การเล่นในระดับอาชีพในอนาคตได้ อีกทั้ง ยังเปิดโอกาสให้นักกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนไทยได้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ สัมผัสและเพิ่มพูนประสบการณ์การแข่งขันในระดับสากล โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในการเดินทางไปแข่งขันยังต่างประเทศอีกด้วย” นายนิพนธ์ กล่าว

ในการแข่งขันครั้งนี้คาดว่าจะมีนักกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนกว่า 800 คน จาก 72 ทีม จากประเทศทั่วโลกเข้าร่วมแข่งขัน ซึ่งจะแบ่งกลุ่มนักกีฬาประเภททีมชาย-หญิงเป็น 3 รุ่นอายุ ได้แก่ รุ่นไม่เกิน 13 ปี รุ่นไม่เกิน 15 ปี รุ่นไม่เกิน 17 ปี โดยมีผู้เข้าแข่งขันทีมละ 5 คน ยึดหลักกติกาสากลและแนวทางการแข่งขันบาสเกตบอล 5 คนของจูเนียร์ เอ็นบีเอ (Jr. NBA guidelines) เพื่อให้นักกีฬาทุกคนได้มีเวลาเล่นในสนามอย่างเพียงพอ


มร.เลียม เคน ผู้ช่วยครูใหญ่โรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจ กรุงเทพ กล่าวว่า โรงเรียนมุ่งมั่นส่งเสริมนักเรียนให้มีพัฒนาการด้านร่างกายและทักษะการเล่นกีฬา ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักสูตรที่ช่วยให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายและพลานามัยที่ดี จึงจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาในมาตรฐานระดับโลกแก่นักเรียน อย่างสนามบาสเกตบอลขนาดมาตรฐาน 3 สนาม ซึ่งจะใช้เป็นสถานที่แข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติในปี 2566 นี้ โดยโรงเรียนได้มุ่งเน้นการพัฒนาที่ส่งเสริมศักยภาพสูงสุดของนักเรียน อีกทั้ง ยังสนับสนุนให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในประเทศและเป็นตัวแทนทีมโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนในเครือข่ายอีกด้วย

“เรารู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งกับชื่อเสียงที่ได้รับว่าเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ดีที่สุดในเอเชีย ที่ได้ผสมผสานหลักสูตรด้านวิชาการและกีฬาต่างๆ ได้อย่างเข้มข้น ทั้งมีความพร้อมในการสร้างเยาวชนทั้งหญิงและชายให้มีความรู้และความสามารถรอบด้าน ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความเป็นอยู่ที่ดีของนักเรียนและความสุขระยะยาวของชีวิต ในขณะเดียวกันก็สนับสนุนการเรียนในชั้นเรียน การมีสุขภาพที่แข็งแรง พร้อมกับสร้างความกระตือรือร้น โดยให้ความสำคัญต่อความต้องการของนักเรียนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในงานของเรา” มร. เคน กล่าวมร.ไบรอัน ยี ผู้ร่วมก่อตั้งโกลบอล ฮูปส์ อีลีท โปรแกรม และผู้จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและระดับอาชีพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมจัดการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ 2566 อย่างเป็นทางการ กล่าวว่า บริษัทฯ ทำงานด้วยความมุ่งมั่นเพื่อเป้าหมายเดียวในใจ นั่นคือ ช่วยให้ทีมกีฬาจากประเทศทั่วโลกเดินทางไปแข่งขันกีฬาในภูมิภาคต่างๆ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงกีฬาด้วยการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างการมีใจรักกีฬาและการชื่นชอบการท่องเที่ยว

“ผมขอถือโอกาสนี้ขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องที่เชื่อมั่นว่าการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ 2566 ครั้งนี้จะประสบความสำเร็จ เรารู้สึกปลาบปลื้มที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดแข่งขันครั้งนี้ด้วยประสบการณ์การทำงานของเราในการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ในเอเชีย และการสร้างเครือข่าย การประสานงานกับฝ่ายต่างๆ รวมทั้งสมาคมกีฬาในเอเชีย เรามั่นใจว่าจะสามารถจัดการแข่งขันและสร้างบรรยากาศการแข่งขันที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน ตื่นเต้น เร้าใจ ถ่ายทอดให้เห็นทุกอารมณ์ของผู้เข้าแข่งขัน และความรู้สึกอันน่าประทับใจไปสู่ผู้ชม


นายรติ ไอร้อนทราย กรรมการผู้จัดการ และ CEO บริษัท ไบโอรอว์ จำกัด หนึ่งในผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ 2566 กล่าวว่า บริษัทฯ ในฐานะผู้ผลิตและจัดจำหน่าย Oxygen Booster ออกซิเจนเสริมบรรจุกระป๋องเข้มข้น 95 % รายแรกของประเทศไทย ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ที่เปิดโอกาสให้เข้าร่วมสนับสนุนการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ ที่กำลังจะสร้างประสบการณ์และความตื่นเต้นให้กับเยาวชนจากทั่วโลกที่เข้าร่วมการแข่งขัน และเชื่อว่า Oxygen Booster ตัวช่วยฟื้นฟูระดับออกซิเจนในร่างกายได้อย่างรวดเร็ว จะทำให้นักกีฬาได้มีพลังเต็มที่กับการแข่งขันครั้งนี้

การแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ 2566 (INTERNATIONAL YOUTH BASKETBALL CHAMPIONSHIP 2023) ยังได้รับการสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมจากองค์กรภาคเอกชนต่างๆ ได้แก่ บริษัท สยาม คานาเดี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด, บริษัท ฟู้ดดีฮับ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท สยาม คานาเดี่ยน กูร์เมต์ จำกัด, โรงพยาบาลรวมใจรักษ์, บริษัท เวสท์คอน จำกัด, บริษัท สยาม กลอรี่ วู้ดเวิร์ค จำกัด, บริษัท ไบโอรอว์ จำกัด, บริษัท ไอคอน เพอเฟค จำกัด, บริษัท ซี. อี. เมค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด,บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด – ฟิล์มกรองแสงลามิน่า, ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูโก เวลตี้, บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน), บริษัท คอฟฟี่ สเลนเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ทองประทาน กุศลพานิช จำกัด และอินเตอร์ พริ้นท์

รายการแข่งขันนี้จะเปิดรับลงทะเบียนสมัครอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2566 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ 2566 ค้นหาได้ที่ www.iybc-thailand.com และโทรศัพท์หมายเลข 081-7241100ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Pages