ครบรอบ 71 ปี ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ร่วมอุทิศส่วนกุศลแก่บรรพตุลาการ-ผู้พิพากษาสมทบ-บุคลากรที่ล่วงลับ - didierstyle

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2566

ครบรอบ 71 ปี ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ร่วมอุทิศส่วนกุศลแก่บรรพตุลาการ-ผู้พิพากษาสมทบ-บุคลากรที่ล่วงลับ27 มกราคม 2565 ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ครบรอบ 71 ปี โดยมีนายรัฐธีย์ ยมจินดา อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธี ในช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 08.00 น. จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 72 รูป พิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บริเวณด้านหน้าอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง การประกอบพิธีสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ บุคลากรในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพตุลาการ ผู้พิพากษาสมทบ และบุคลากรที่ล่วงลับไปแล้ว รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการและผลงานของเด็กและเยาวชน จากศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม

ในวันนี้ นอกจากคณะผู้บริหาร ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางแล้ว ยังได้รับเกียรติจาก ผู้แทนหน่วยงานราชการและเอกชนต่างๆ เข้าร่วมพิธี ประกอบด้วย ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี สระบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ นนทบุรี ราชบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัว และหน่วยงานของสำนักงานอัยการสูงสุด ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับคดีเยาวชนและครอบครัว กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักการแพทย์ สำนักงานศาลยุติธรรม กองบังคับการตำรวจรถไฟ สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ สภาทนายความ โรงเรียนฟ้าใสวิทยา ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ มูลนิธิบ้านพระพร สำนักงานเขตจตุจักร สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 รวมทั้งสื่อมวลชนหลายสำนัก เช่น ช่อง 7 HD หนังสือพิมพ์สยามรัฐ เป็นต้น


ทั้งนี้ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ได้จัดให้มีการถ่ายทอดภาพและเสียง การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และเผยแพร่วีดิทัศน์ การดำเนินกิจกรรมและโครงการเพื่อการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักร ผ่านระบบการประชุมทางจอภาพ โปรแกรม Zoom ดำเนินรายการโดยคณะผู้พิพากษาสมทบ ในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง อีกด้วย

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เดิมชื่อว่า ศาลคดีเด็กและเยาวชนกลาง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน พุทธศักราช 2494 และได้มีพระราชกฤษฎีกาให้ดำเนินการศาลคดีเด็กและเยาวชนกลาง เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2495 โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลาง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2495 ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จึงถือวันดังกล่าวเป็นวันสถาปนาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางและจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดศาลคดีเด็กและเยาวชนกลาง ซึ่งถือเป็นจุดกำเนิดของระบบการแก้ไข บำบัด และฟื้นฟู เด็กและเยาวชน กระทำความผิดให้ถูกต้องและเหมาะสม โดยแยกการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนจากการปฏิบัติต่อผู้ใหญ่ นับจนถึงบัดนี้เป็นเวลากว่า 71 ปี ซึ่งต่อมา ยังได้มีการพัฒนาระบบการพิจารณาคดีครอบครัวในฐานะที่เป็นรากฐานสำคัญ ของการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมด้วยไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Pages