กรมการศาสนา จัดกิจกรรม 'อยู่บ้านสร้างบุญตลอดพรรษาออนไลน์' นำร่อง 15 แห่งทั่วประเทศ - didierstyle

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564

กรมการศาสนา จัดกิจกรรม 'อยู่บ้านสร้างบุญตลอดพรรษาออนไลน์' นำร่อง 15 แห่งทั่วประเทศ


กรมการศาสนา รวมพลังเครือข่าย นำมิติทางศาสนาบ่มเพาะเยียวยาจิตใจพุทธศาสนิกชน “อยู่บ้านสร้างบุญตลอดพรรษาออนไลน์” ในวันธรรมสวนะ ภายใต้สถานการณ์ Covid-19


นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช 2564 กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ตั้งจิตน้อมใจเป็นกุศล อยู่บ้าน สร้างบุญ ลด ละ เลิก อบายมุขตลอดพรรษา ถวายเป็นพุทธบูชา เสริมสิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัว ประเทศชาติ

และร่วมสืบสานวัฒนธรรมวิถีใหม่ โดยเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา “อยู่บ้านสร้างบุญตลอดพรรษาออนไลน์” ที่พุทธศาสนิกชนสามารถประกอบศาสนกิจได้ในรูปแบบออนไลน์ ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนสามารถทำบุญกุศลและปฏิบัติธรรมตามรูปแบบของพุทธศาสนิกชนที่เคยปฏิบัติได้ตลอดพรรษา และมีโอกาสได้ทำความดีอย่างต่อเนื่องในสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยเช่นนี้

นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวต่อว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในวงกว้าง ทำให้ในบางพื้นที่วัดไม่สามารถเปิดให้พุทธศาสนิกชนเข้าไปทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาได้ พุทธศาสนิกชนไม่มีโอกาสได้ประกอบศาสนกิจ สืบทอดพระพุทธศาสนาตลอดฤดูกาลพรรษาได้อย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น กรมการศาสนาจึงได้ปรับรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยจัดกิจกรรม “อยู่บ้านสร้างบุญตลอดพรรษาออนไลน์” เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ศึกษาศาสนธรรม ประกอบศาสนกิจได้ในรูปแบบออนไลน์ หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มของคนจำนวนมาก โดยดำเนินการร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ภาคคณะสงฆ์ และเครือข่ายแกนนำพระธรรมวิทยากรของกรมการศาสนาจัดกิจกรรมในวันธรรมสวนะ ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ตลอดเทศกาลเข้าพรรษา นำร่อง 15 แห่งทั่วประเทศ

โดยพิจารณาจากวัดที่มีความพร้อมและมีพระธรรมวิทยากรที่สามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างเต็มศักยภาพ ประกอบด้วย วัดพระมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร , วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร และวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ , วัดดอนชี และวัดหนองเป็ด จังหวัดอุบลราชธานี , วัดพระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่ , วัดบ่อแต้ จังหวัดพิจิตร , วัดวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว , วัดหนองไม้ไผ่ จังหวัดนครราชสีมา , วัดอัมพวันสุทธาวาส จังหวัดสกลนคร , วัดป่าอุ่มจาน จังหวัดอุดรธานี , วัดสวนวาง จังหวัดพังงา , วัดหน้าพระบรมธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช , วัดหัวถนน จังหวัดสงขลา , และวัดสุนทรนิวาส จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยถ่ายทอดกิจกรรมฯ ผ่านทาง facebook หรือ youtube หรือระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Application , Google Meet) และดำเนินกิจกรรมภายใต้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด

การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 30) ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2564 และปฏิบัติตามมาตรการของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด (ศปก.จ.) รวมทั้งมาตรการแนวทางปฏิบัติ ประกาศ คำสั่ง และคำแนะนำที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดซึ่งรูปแบบของกิจกรรมอยู่บ้านสร้างบุญตลอดพรรษาออนไลน์ ประกอบด้วยภาคเช้า เริ่มทำวัตรสวดมนต์เจริญภาวนา แผ่เมตตาปฏิบัติธรรมช่วงเช้ารับศีล 8 / ศีล 5 ฟังธรรมะบรรยายจากครูบาอาจารย์ภาคบ่าย การปฏิบัติธรรมช่วงบ่าย ฟังธรรมะบรรยายจากครูบาอาจารย์ สนทนาธรรม – ถามตอบปัญหาธรรมะ เริ่มทำวัตรสวดมนต์เย็น เจริญภาวนา และบรรยายธรรม.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Pages