คุ้มครองสิทธิฯ จัดฝึกอบรม 'ล่ามในกระบวนการยุติธรรม' รุ่นที่ 6 มุ่งพัฒนาศักยภาพ เพื่อช่วยเหลือ ปชช. - didierstyle

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพุธที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

คุ้มครองสิทธิฯ จัดฝึกอบรม 'ล่ามในกระบวนการยุติธรรม' รุ่นที่ 6 มุ่งพัฒนาศักยภาพ เพื่อช่วยเหลือ ปชช.


นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพล่ามในกระบวนการยุติธรรม รุ่นที่ 6 (ภาษาเมียนมา) ผ่านการประชุมออนไลน์ระบบ Cisco Webex Meetings โดยมี นางสุจิตรา แก้วไกร ผู้อำนวยการกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร. หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "จรรยาบรรณและมาตราฐานทางวิชาชีพของล่าม" และ นางสาวตูซาร์ นวย จัดทำกิจกรรม workshop ศัพท์ที่ใช้บ่อยในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และกิจกรรมฝึกปฏิบัติผ่านการแสดงบทบาทสมมติ และมี สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมบรรยายให้ความรู้การช่วยเหลือประชาชนในประเด็นต่างๆ


สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพล่ามในกระบวนการยุติธรรม และพัฒนาระบบล่ามในชั้นสอบสวน ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ซึ่งล่ามเป็นตัวกลางที่สำคัญอย่างยิ่งในการสื่อสารในกระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้ จะทำให้ระบบล่ามมีมาตรฐานและสามารถช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเสมอภาค เท่าเทียม และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม อีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Pages