กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จทรงเปิดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2563” - didierstyle

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จทรงเปิดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2563”4 ธันวาคม 2563 เวลา 17.15 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2563” ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานกรรมการ และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทยเฝ้ารับเสด็จฯและทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาทรงเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึก และเข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2563” พร้อมกราบบังคมทูลกล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณจากนั้นทรงโปรดให้ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2563 พร้อมทอดพระเนตรการแสดงจินตลีลาโดยศาลาเฉลิมกรุงจากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาทรงพระดำเนินไปยังบริเวณที่เปิดงานฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงตัดแถบแพรเปิดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ)2563”เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการพันธกิจมูลนิธิฯร้านค้าพึ่งพา ร้านพระบรมวงศานุวงศ์โครงการกำลังใจ ในพระดำริฯ โรงครัวพระราชทานจากนั้นเสด็จประทับรถไฟฟ้า ทอดพระเนตร ร้านสมาคมแม่บ้านเหล่าทัพ และร้านค้ารับเชิญต่างๆ ภายในบริเวณงานฯมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2563” ขึ้น ภายใต้แนวคิด 25 ปี แห่งการแบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืนภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการภารกิจและพันธกิจของมูลนิธิแบบครบวงจร การออกร้านสินค้าที่ระลึก ร้านพึ่งพา ร้านพระบรมวงศานุวงศ์ชิมอาหารสูตรประทาน กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โรงครัวพระราชทาน และร่วมบรรจุถุงยังชีพพระราชทานโดยรายได้จากการจัดงานจะนำสมทบช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

กำหนดจัดงานวันที่ 4 –8 ธันวาคม 2563 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครและท่องเที่ยวในโลกเสมือนจริงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทาง www.เพื่อนพึ่งพา.comได้ตั้งแต่วันที่4 –13 ธันวาคม 2563
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Pages