กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดเสวนา ‘DATA DRIVEN สร้างสื่อสู่นวัตกรรม ในยุค NEXT NORMAL’ - didierstyle

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดเสวนา ‘DATA DRIVEN สร้างสื่อสู่นวัตกรรม ในยุค NEXT NORMAL’กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จับมือเครือข่ายผู้ผลิตสื่ออาชีพ จัดเสวนา “DATA DRIVEN สร้างสื่อสู่นวัตกรรม ในยุค NEXT NORMAL” เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อด้วย DATA DRIVEN ยกระดับองค์ความรู้และร่วมกันพัฒนาให้เกิด นวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นนิเวศสื่อที่ดี 


ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดเผยว่า ทุกวันนี้ มีผู้ให้ความสำคัญและตระหนักถึงการนำ DATA มาใช้งานในแง่มุมต่างๆอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ทั้งเรื่อง BIG DATA , AI และ MECHINE LEARNING สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในหลายอุตสาหกรรม รวมถึงงานด้านการสื่อสาร การผลิตสื่อด้วยเช่นกัน เราจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการผลักดันและส่งเสริมให้เครือข่ายผู้ผลิตสื่อได้เข้าใจ เห็นถึงประโยชน์และแนวทางในการนำข้อมูล DATA มาใช้งาน เพื่อสร้างสรรค์สื่อในยุคใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ อีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อยกระดับและพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมสื่อ (Media Innovation) และร่วมกันหาแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และเผยแพร่สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุน 


ดังนั้น การจัดงานเสวนาฯ ดังกล่าว จึงเป็นกลไกสำคัญที่ได้สร้างองค์ความรู้ในการนำข้อมูล BIG DATA มาศึกษาเรียนรู้ต่อยอดสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับในการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมสื่อในมิติใหม่ๆ ที่มีคุณค่าและสร้างสรรค์ สอดคล้องกับเป้าหมาย และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกองทุนทั้งในด้านส่งเสริมพัฒนาการผลิต การเผยแพร่สื่อ และการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาสื่อและนิเวศสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์

“การจัดงานวันนี้เป็นการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์อีกก้าวหนึ่งของกองทุน ในการพัฒนาสื่อให้ก้าวไปข้างหน้า ในยุคใหม่ ทันต่อโลกและการเปลี่ยนแปลง เราจำเป็นต้องร่วมมือกันในทุกภาคส่วน กองทุนพร้อมเป็นแรงหนุนเสริม ให้ผู้ผลิตสื่อได้ยกระดับและผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ ร่วมช่วยกันสร้างนิเวศสื่อที่ดี พัฒนาไปสู่นวัตกรรมใหม่ ในยุค NEXT NORMAL”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Pages