สมาคมเพื่อนชุมชน ผนึกกำลัง ‘Big Brothers…ตลาดปันสุข...เทศกาลความสุขคนระยอง’ ปีที่ 3 - didierstyle

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563

สมาคมเพื่อนชุมชน ผนึกกำลัง ‘Big Brothers…ตลาดปันสุข...เทศกาลความสุขคนระยอง’ ปีที่ 3เมื่อเร็วๆนี้ สมาคมเพื่อนชุมชน จังหวัดระยอง ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร 12 องค์กร ได้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาระยอง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด เอสซีจี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร้านภัทรพัฒน์(มูลนิธิชัยพัฒนา) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จัดงานแถลงข่าว “ผนึกกำลัง Big Brothers…ตลาดปันสุข...เทศกาลความสุขคนระยอง ปีที่ 3” ภายใต้ชื่อ “ตลาดปันสุข” โดยรับเกียรติจาก นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดะยอง เป็นประธานโครงการนี้ได้เปิดพื้นที่ให้ชุมชนนำสินค้ามาออกร้านที่เซ็นทรัล พลาซา ระยอง ในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน ซึ่งในครั้งแรกของปีนี้จะเริ่มระหว่าง 2-8 ตุลาคม 2563 ณ ลานโปรโมชั่น 1 โซนหน้า (PD) 


ในตลอด 4 ปีที่ผ่านมา เครือข่ายได้สนับสนุนและช่วยเหลือชุมชนให้มีรายได้จากการผลิตหรือจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการ โดยมีเป้าหมายของกิจการที่ชัดเจนในการนำรายได้/กำไรไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน สังคม หรือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ กิจกรรมทางการศึกษา สิ่งแวดล้อม การปลูกป่า ความยากจน ยาเสพติด คุณภาพชีวิต เป็นต้น 


หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการพัฒนาชุมชนในรูปแบบกิจการเพื่อสังคม (Social enterprise, SE) ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนในจังหวัดระยอง เป็นยกระดับชุมชนให้มีความมั่นคง ยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้ำและลดการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ โดยภาคเอกชนทำหน้าที่เป็น “พี่เลี้ยง หรือ Big Brothers” สนับสนุนในเรื่องของความพร้อมและความเชี่ยวชาญด้านการบริหาร วิชาการเทคโนโลยี และการสนับสนุนด้านงบประมาณ บนพื้นฐานของความพร้อม ศักยภาพ อัตลักษณ์ ภูมิปัญญา ของชุมชน และได้เห็นรอยยิ้มและแววตาของความสุขของชุมชนที่เข้าร่วม

เครือข่ายพันธมิตร 12 องค์กร เห็นว่า “ประเทศไทยควรใช้ Social Enterprise เป็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาต้นทาง มีส่วนร่วมได้ทุกระดับ ครบวงจร และทำให้ชุมชนสามารถพัฒนาตนเองและเป็นแม่แบบสำหรับชุมชนในจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ”


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Pages