‘วัดโพธิ์’ เชิญร่วมสัมผัสต้นตำรับจุดกำเนิดการนวดแผนไทย 'มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม' - didierstyle

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563

‘วัดโพธิ์’ เชิญร่วมสัมผัสต้นตำรับจุดกำเนิดการนวดแผนไทย 'มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม'วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ร่วมกับ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม มูลนิธิทุนพระพุทธยอดฟ้า ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพน มูลนิธิสิริวัฒนภักดี และภาคีเครือข่ายด้านการนวดไทย จัดงาน “ฉลองนวดไทยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและงานสัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ” เพื่อเฉลิมฉลองในวาระที่องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศรับรองขึ้นทะเบียนนวดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ที่เมืองโปโกตา ณ สาธารณรัฐโคลอมเบีย เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งได้สร้างความยินดีแก่ประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 


พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจาก พระธรรมรัตนากร เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน พร้อมด้วย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธาณสุข นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชูอาร์บิชอป พอล ชาง อิน-นัม เอกอัครพระสมณทูตนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย และนายฐาปน สิริวัฒนภักดี ไวยาวัจกรวัดพระเชตุพน และกรรมการมูลนิธิสิริวัฒนภักดี ร่วมพิธีเปิดงานเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร 


โดยภายในงานประกอบด้วย โซนนิทรรศการ “สดุดีพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย” “นวดไทยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” “ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย” “ฤๅษีดัดตน ต้นกำเนิดนวดไทย” โซน “ศาสตร์นวดไทย สืบสานมรดกโลก” การสาธิตการนวดไทยวัดโพธิ์ บริการนวดไทย ตรวจรักษา กล้ามเนื้อและเส้น การนวดไทยสี่ภาคที่มีเอกลักษณ์เฉพาะพื้นถิ่น

โซนเวทีเสวนา/การแสดง “ทั่วโลก ยลวิจิตร ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย” ประกอบด้วยกิจกรรม เสวนานวดไทยการแพทย์แผนไทย การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง การแสดงฤๅษีดัดตน การแสดงศิลปะพื้นบ้านไทย และร่วมช้อปโซนร้านค้า ประกอบด้วย โซน “มหัศจรรย์ ตำรับยาสมุนไพรไทย แก้สรรพโรค” โซน “ไร้โรคภัย กินอย่างไรให้เป็นยา” โซน “สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์ไทย” โซน “ครบเครื่องศาสตร์นวดไทย” 


พระราชปริยัติมุนี ( เทียบ สิริญาโณ ป.ธ.๙ ,รศ.ดร.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน กล่าวว่า สำหรับคณะสงฆ์วัดพระเชตุพนและโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพน จะรับผิดชอบในส่วนสำคัญ คือ การสาธิตการนวดตำรับวัดพระเชตุพน ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นภูมิปัญญาดั้งเดิมการ “นวดไทย” จนปัจจุบันได้รับการแผ่ขยายไปในภาคส่วนและชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ 

นอกจากนี้ วัดพระเชตุพน ยังได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ได้มอบผู้แทนคือ อาร์บิชอป พอล ชาง อิน-นัม เอกอัครพระสมณทูตนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย บาทหลวงวิลเกอร์ เรย์ มาลโดนาโด โรดริเกซ เลขานุการ และบาดหลวงการ์โล เวลาร์โด ผู้ช่วยทูต เป็นผู้แทน นครรัฐวาติกันและยังได้รับพระเมตตาจาก พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู อ่านสาส์นแสดงความยินดีแก่คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนและผู้แทนคณะรัฐบาลไทย รวมถึงประชาชนชาวไทยด้วย วันนี้จึงนับเป็นวันสำคัญทางหน้าประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่ง นอกจากการจัดงาน “ฉลองนวดไทย มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมฯ ”แล้วยังเป็นวันที่แสดงให้เห็นถึงมิตรภาพอันดีที่มีต่อกันระหว่างคริสตจักรโรมันคาทอลิกและพระพุทธศาสนาของไทยโดยคณะสงฆ์วัดพระเชตุพนอีกด้วย 


ด้าน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า “ในนามกระทรวงสาธารณสุข การจัดงาน “ ฉลองนวดไทย มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและงานสัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ” ทางกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้เชิญภาคีเครือข่ายด้านการนวดไทยจากทั่วประเทศมาจัดแสดงและสาธิตตำรับการนวด ซึ่งในแต่ละภูมิภาครูปแบบและวิธีการนวดที่แตกต่างกันไป แต่มีจุดประสงค์หลักของการ “นวดไทย” คือแก้อาการปวดเมื่อยร่างกาย 

ในนามกระทรวงสาธารณสุข ต้องขอบคุณภาคีเครือข่ายด้านการนวดไทยที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งในการจัดบุคลากรและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เป็นศาสตร์ด้านการนวดทั้งหมดมาจัดแสดงภายในงานมีการจำลองบรรยากาศการรักษาโรคด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยดั้งเดิมของคนโบราณได้เป็นอย่างดี และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทางกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ตรงบริเวณประตูทางเข้า ซึ่งมีจุดคัดกรองผู้ที่จะมาร่วมงานไว้ถึง 3 จุด อย่างที่ทุกท่านทราบว่าประเทศไทยนั้นเราต้องพยายามรักษาและยืนหนึ่งให้ได้ในเรื่องการป้องกันไวรัสโควิด-19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนและแสดงศักยภาพของระบบการป้องกันและระบบสาธารณสุขของไทยให้ทั่วโลกได้เห็น ที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขพยายามเต็มที่และต้องขอขอบคุณพี่น้องคนไทยทุกให้ที่ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด” 


ด้าน นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า “สำหรับกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวมเอกสารต่างๆ ด้านการ “นวดไทย” เพื่อยื่นเสนอต่อองค์การยูเนสโกในการขึ้นทะเบียนรับรองเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ การจัดงานฉลองนวดไทยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนี้ กระทรวงวัฒนธรรมได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมเป็นคณะทำงานในการจัดงานฉลอง ตลอดระยะเวลาในการจัดงาน 5 วัน คือตั้งแต่วันนี้ 29 ตุลาคม ถึง วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 

ทางกระทรวงวัฒนธรรมได้คัดเลือกการแสดงทางวัฒนธรรมไทยมาจัดแสดงตลอด 5 วัน หนึ่งในการแสดงที่น่าสนใจมาก คือ ชุด “โนรา” ที่ผู้แสดงเดินทางมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งหมดซึ่งการแสดงชุดนี้ คือ รายการตัวแทนทางมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ที่กระทรวงวัฒนธรรมจะได้ยื่นเอกสารต่อองค์การยูเนสโก เพื่อขอขึ้นทะเบียนรับรองเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเป็นรายการต่อไป ในปี พ.ศ.2564” 


นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ไวยาวัจกรวัดพระเชตุพน และกรรมการมูลนิธิสิริวัฒนภักดี กล่าวเพิ่มเติมว่า “นับเป็นมหากุศล และโอกาสอันดียิ่ง ที่มูลนิธิสิริวัฒนภักดี ได้ร่วมสนับสนุนการจัดงานของวัดพระเชตุพนมาอย่างต่อเนื่อง และเป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งของชาวไทยที่องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนรับรอง “นวดไทย”เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติโดยในบรรดาสรรพวิชา “จารึกวัดโพธิ์” ซึ่งมีทั้งหมด 1,440 ชิ้น ซึ่งได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก โดยองค์การยูเนสโก ซึ่งในจำนวนนั้น มี 60 ชิ้นพิเศษ ที่จารึกเกี่ยวกับการนวดไทยไว้ เป็นหลักฐานองค์ความรู้การนวดไทย ที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วนมากที่สุดในปัจจุบัน และเป็นมรดกภูมิปัญญาไทยล้ำค่าที่มีที่เดียวในโลก ซึ่งวัดพระเชตุพนยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่สุดอันดับ 1 ในประเทศไทย อันดับ 3 ของเอเชีย และอันดับ 17 ของโลก

สำหรับการจัดงาน “ฉลองนวดไทย มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมฯ” ในครั้งนี้ จุดหนึ่งในบริเวณพื้นที่การจัดงานที่ขอเชิญชวนให้ทุกท่านมาสัมผัส คือ “โอสถศาลา”  เป็นการจำลองรูปแบบการรักษาและการจ่ายยาสมุนไพรแบบดั้งเดิมมีคุณหมอแพทย์แผนไทยมาช่วยตรวจสุขภาพ และจ่ายยา ซึ่งการจัดแสดงนี้ถือว่าเป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่าของภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเป็นอย่างยิ่งขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาร่วมเฉลิมฉลองความเป็นมรดกพุทธ มรดกโลกที่ถูกจัดอันดับให้เป็นสถานที่สำคัญอันดับ 17 ของโลก และยังได้เสริมความเป็นสิริมงคล ด้วยการทำบุญไหว้พระ สักการะพระพุทธไสยาสน์ที่งดงามที่สุดในโลกอีกด้วย” 


ร่วมสืบสานและภาคภูมิใจกับภูมิปัญญาของไทยที่ได้รับการยอมรับระดับโลก ทรงคุณค่าทางภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และร่วมเฉลิมฉลองนวดไทย มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและงานสัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.30 น. 


นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนยังจะได้ร่วมงาน “Bangkok River Festival 2020 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 6” ลอยกระทงและท่องเที่ยววิถีไทย วิถีใหม่อย่างปลอดภัย ตลอดระยะเวลา 5 วัน ด้วยเช่นกัน และอีกหนึ่งกิจกรรมที่ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจงานศิลปะสามารถชมเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ งาน Bangkok Art Biennale 2020 ณ บริเวณศาลาการเปรียญวัดพระเชตุพน และพระวิหารทิศตะวันตก ที่มีการจัดแสดงชิ้นงานศิลปะจากศิลปินระดับโลกชาวอินเดียและชาวไทยตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Pages