สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา : โครงการเทิดพระเกียรติเทศการดนตรีและนวัตศิลป์นานาชาติ - didierstyle

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา : โครงการเทิดพระเกียรติเทศการดนตรีและนวัตศิลป์นานาชาติ
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาริเริ่มโครงการเทศกาลดนตรีและนวัตศิลป์นานาชาติ โดยใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Princess Galyani Vadhana International Music Festival (PGMF) โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาและสืบสานพระปณิธานในการเผยแพร่ดนตรีคลาสสิกสู่สังคมไทย

ในปีแรกนี้ Princess Galyani Vadhana International Music Festival จะจัดขึ้นที่สถาบันฯระหว่างวันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2563 นี้ ภายใต้หัวข้อ Classical Music Next Normal เพื่อเป็นการ ค้นหาแนวทางของดนตรีคลาสสิกว่าจะดำเนินต่อไปอย่างไรหลังจากยุคของ New Normal โดยเทศกาลดนตรีจะแบ่งกิจกรรมเป็นสองส่วนประกอบไปด้วยการแสดงดนตรีจากศิลปินรับเชิญ และการประกวดการเขียนแผนธุรกิจ รวมถึงการนำเสนอโครงการการแสดง

การแสดงดนตรีนำเสนอการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยของบทประพันธ์จากอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเริ่มจากการแสดงบทประพันธ์ The Brandenburg Concerto ทั้ง 6 บทของ Johann Sebastian Bach ไปสู่การเสวนาและการแสดงบทประพันธ์ของ Hans Gunther Mommer ไปสู่ดนตรีแห่งอนาคตผ่านบทประพันธ์ 4 บทที่จะมาออกแสดงเป็นรอบปฐมทัศน์ของโลก (world premiere) 
การประกวดการเขียนแผนธุรกิจ รวมถึงการนำเสนอโครงการการแสดงมีเป้าหมายเพื่อ  เป็นเวทีในการสนับสนุน Startup ด้านดนตรีคลาสสิกและวงดนตรีคลาสสิกในไทยต่อไป โดยการประกวดการเขียน แผนธุรกิจและการนำเสนอโครงการการแสดง เปิดรับสมัครแล้ววันนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 และแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ Category A: Business Model Pitching Competition ภายใต้หัวข้อ “The Future of Classical Music in Thailand: What is Next” เป็นการประกวดเขียนแผนธุรกิจ เพื่อนำเสนอแนวทางใหม่หรือแก้ไขปัญหา ในวงการอุตสาหกรรมดนตรี โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อค้นหาแผนธุรกิจที่สามารถเพิ่มคุณค่า เพิ่มมูลค่า และสามารถสร้างความสนใจในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับดนตรีคลาสสิกให้มีความยั่งยืนต่อไปในสังคมไทย

รางวัลชนะเลิศ 100,000.00 บาท

รางวัลชมเชย (3 รางวัล) 25,000.00 บาท 


และ Category B: Performance Proposal Competition ภายใต้หัวข้อ “The Future of Classical Music in Thailand: Promoting Music Performance” เป็นการประกวดการเขียน Proposal โดยเน้นถึงการนำเสนอ Concept ของการแสดงและแนวทางในการประชาสัมพันธ์ เพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแสดงในช่วงเทศกาลดนตรีฯ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเป็น kickstart platform สำหรับนักดนตรีคลาสสิกในไทยให้ได้แสดงผลงานสร้างสรรค์และให้ผู้สมัครได้มีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนเห็นถึงความสำคัญต่อของการประชาสัมพันธ์ และการเพิ่มคุณค่าของตนเองในยุคปัจจุบัน รางวัลชนะเลิศ 60,000.00 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 45,000.00 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 30,000.00 บาท รางวัลพิเศษ (จำนวน 2 รางวัล) 5,000.00 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2447 8594 ต่อ 3101 หรือ http://www.pgvim.ac.th/musicfestival


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Pages