ทช. เดินหน้าผุดสะพานคานขึง โครงการถนนเชื่อมเกาะลันตา-เกาะลันตาน้อย จ.กระบี่ - didierstyle

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ทช. เดินหน้าผุดสะพานคานขึง โครงการถนนเชื่อมเกาะลันตา-เกาะลันตาน้อย จ.กระบี่22 ตุลาคม 2563 กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักก่อสร้างสะพาน จัดประชุมสรุปแนวทางเลือกที่เหมาะสม โครงการศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) เส้นทางเชื่อมเกาะลันตา ตำบลเกาะกลาง-ตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยได้เชิญกลุ่มเป้าหมาย ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตำบลคลองยาง และเกาะกลาง มาร่วมรับฟังสรุปผลการคัดเลือกแนวทางและรูปแบบโครงการเส้นทางเชื่อมเกาะลันตา (ตำบลเกาะกลาง-ตำบลเกาะลันตาน้อย) ตลอดจนพื้นที่ศึกษาโครงการ ขั้นตอน กระบวนการดำเนินโครงการ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการ เพื่อนำมาประกอบใช้พิจารณาการศึกษาของโครงการให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้ครบถ้วนมากที่สุด ซึ่งที่ผ่านมา ทช.ได้จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนไปแล้ว แบ่งเป็น การประชุมปฐมนิเทศโครงการ, การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 (2 กลุ่ม), การประชุมสรุปแนวทางเลือกที่เหมาะสม (2 กลุ่ม) และคาดว่าในเดือนธ.ค.2563 ทช.จะจัดการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 (2 กลุ่ม) เพื่อนำเสนอแนวสายทาง รูปแบบโครงการ พร้อมผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อไป

ทั้งนี้ แนวเส้นทางที่ได้คัดเลือกจากผู้เข้าร่วมประชุมนั้น มีพื้นที่ศึกษาจุดเริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4206 กม.ที่ 26+620 ไปบรรจบกับจุดสิ้นสุดทางหลวงชนบทสาย กบ.5035 ความยาวสะพานรวมเชิงลาดประมาณ 1,950 เมตร รูปแบบโครงการสรุปได้ว่าเป็นแบบสะพานคานขึง (Extradosed Bridge) ซึ่งนอกจากจะสะดวกต่อการก่อสร้างแล้ว โครงสร้างดังกล่าวยังมีความทนทานต่อการเกิดสนิม/กระแสลม ซ่อมบำรุงง่าย มีความโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรม มีราคาค่าก่อสร้าง/บำรุงรักษาที่ต่ำกว่ารูปแบบอื่น มีผลกระทบต่อการฟุ้งกระจายของตะกอนดินและระบบนิเวศวิทยาทางน้ำน้อยที่สุด

สำหรับการประชุมครั้งนี้มี นายวลาวัต บินอุมาร์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงสร้างพิเศษ สำนักก่อสร้างสะพาน เป็นประธานในพิธีเปิดประชุม นายไกวัล วัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบโครงสร้าง สำนักสำรวจและออกแบบ พร้อมผู้แทนจากสำนักก่อสร้างสะพาน และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ประมาณ 150 คน เข้าร่วมประชุม ณ อาคารโรงยิมเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ อย่างไรก็ตามประชาชนที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารของโครงการดังกล่าวได้ที่ www.เส้นทางเชื่อมเกาะลันตา.com


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Pages