เครือซีพี – ซีพีเอฟ ทั่วโลก ร้อยใจเป็นหนึ่งเดียว จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 - didierstyle

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563

เครือซีพี – ซีพีเอฟ ทั่วโลก ร้อยใจเป็นหนึ่งเดียว จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ในประเทศไทย และกิจการในต่างประเทศทั่วโลก ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมใจกันจัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชลมหาราช บรมนาถบพิตร ครบรอบ 4 ปี ในวันที่ 13 ตุลาคม ที่ผ่านมา

ผู้บริหารและพนักงาน ซีพีเอฟ ต่างรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่เป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดนับตั้งแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ตราบจนกระทั่งเสด็จสวรรคต ซีพีเอฟทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และที่อยู่ในต่างประเทศทุกประเทศ มีความตั้งใจร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี จัดพิธีทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล และจัดกิจกรรมน้อมรำลึก 

เริ่มจากที่กรุงเทพมหานคร ผู้บริหารและพนักงานเครือซีพี และซีพีเอฟ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายพระราชกุศล ซึ่งจัดขึ้นที่อาคาร ซีพี ทาวเวอร์ สีลม และเป็นหนึ่งในภาคเอกชนที่ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทย ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร 89 รูป พร้อมกับร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ท้องสนามหลวง ในส่วนสถานประกอบการในภูมิภาคต่างๆ อาทิ โรงงานอาหารสัตว์ บางนา กม.21 โรงงานอาหารสัตว์น้ำบ้านบึง ได้เชิญชวนผู้บริหารและพนักงานร่วมทำบุญตักบาตรถวายข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ 


สำหรับกิจการซีพีเอฟในประเทศต่างๆ ได้จัดกิจกรรมเชิญชวนผู้บริหารและพนักงานทั้งคนไทยและต่างชาติได้ร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างพร้อมเพรียงกัน โดย ซีพี เวียดนาม กิจการในประเทศเวียดนาม ร่วมกับสมาคมนักธุรกิจไทย-เวียดนาม จัดพิธีทำบุญถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 8 รูป ที่วัดนาคาราม (Buu Long Temple) ในนครโฮจิมินห์ เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศล โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานพร้อมใจเข้าร่วมพิธีกับคนไทยที่อาศัยอยู่ในเวียดนาม 

ส่วนที่ประเทศกัมพูชา คณะผู้บริหารและพนักงานชาวไทยและชาวกัมพูชา ของซีพี กัมพูชา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และทำบุญตักบาตรอุทิศถวายพระราชกุศล และร่วมน้อมรำลึก พร้อมกับคนไทยที่อาศัยอยู่ในกัมพูชา ที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ ส่วน ขณะที่ ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ โดย ธุรกิจสัตว์บกจัดพิธีถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ สำนักงานใหญ่ในกรุงมะนิลา ด้านธุรกิจสัตว์น้ำ ของซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ จัดกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล โดยนำผู้บริหารและพนักงานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค หน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ แก่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าในจังหวัดบาตาอาน ประเทศฟิลิปปินส์นอกจากนี้ กิจการซีพีเอฟ ในประเทศอื่นๆ ทั้ง อินเดีย ลาว มาเลเซีย และตุรกี ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ สำนักงานใหญ่ของแต่ละประเทศ โดยผู้บริหารและพนักงานซีพีเอฟทั้งในประเทศไทยและอยู่ในต่างประเทศต่างสวมเสื้อโทนสีเหลืองมาร่วมแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น นับเป็นการแสดงให้ชาวโลกได้เห็นถึงความจงรักภักดีของชาวไทยที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 อันเป็นที่รักยิ่ง และจารึกในใจของปวงชนชาวไทยตราบนิรันดร์ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Pages